Poslední kus!

Švýcarská firma Scubapro-Uwatec přichází s počítačem, který mnohonásobně převyšuje všechny na světě doposud vyrobené počítače. Množství doslova revolučních prvků ho jednoznačně už nyní staví do pozice absolutní světové jedničky pro sportovní potápění.

Přehled vlastností - Inovace

Měření tepové frekvence pro lepší fyziologické přizpůsobení dekomprese
Digitální kompas s pamětí azimutu a pomůckou pro navigaci
Rastrový plně flexibilní displej
Velká paměť a grafický potápěčský deník umožňující uchování více než 100 hodin
  potápění a snímků
Funkce zobrazení obrázků, map a vzkazů
Grafický profil ponoru s grafickým znázorněním dekomprese a saturace tkání
Bezhadicové spojení s láhví odolné proti rušení až pro čtyři vysílače, včetně
  partnerovy láhve
Předvídavý algoritmus počítačové dekomprese pro více plynů umožňuje použití až 3
  směsí nitroxu
Mikroprocesor umožňující přeprogramování staženými aktualizacemi
Hloubkový limit: 330 m v režimu měřicího přístroje, 120 m pro dekompresi. Testován
  do 400 m.

galileo_sol_1.jpgPersonalizace
Několik variant nastavení displeje s výběrem   velikosti zobrazení a zobrazených
informací
Úplná textová varování a alarmy
Uživatelsky přátelské rozhraní
Množství jazyků: 6 včetně češtiny s možností stažení dalších
Personalizace displeje pro majitele a informací pro případ nouze

Základní technologie UWATEC
Možnost nastavení varování – vypnuto/vizuální /hlasové/obojí
Stopky
Plnění vzduchem/olejem, s bateriemi vyměnitelnými uživatelem
Časovač bezpečnostních zastávek (1 - 5 minut, automatický nebo manuální)
Přizpůsobivý algoritmus ZH-L8 ADT MB PMG (bere v potaz chování, pracovní
  zatížení a teplotu)
Program pro redukci mikrobublin v šesti úrovních
Možnost použití pro nitrox (nastavení koncentrace kyslíku) 21 - 100 %
Varování při 100% a volitelně při 75% kyslíkové toxicitě/zatížení centrálního
  nervového systému (CNS)
Nastavitelný parciální tlak kyslíku (ppO2) s varováním MOD (1,2 až 1,6 baru)
s možností vypnutí
Funkce záložky s vizuální zprávou potvrzení
Zpětné prosvícení po dobu 2 – 12 sekund s tlačítkem zapnuto/vypnuto
Režim měřicího přístroje do hloubky 330 m se stopkami a vynulovatelnou průměrnou
  hloubkou
Možnost nastavení tichého chodu
Alarm maximální hloubky nastavitelný uživatelem od 5 do 300 m
Alarm doby ponoru s varováním v polovině doby (čas pro návrat)
Automatické přizpůsobení nadmořské výšce pro potápění v horských jezerech
Rychle reagující čidlo teploty a zobrazení teploty
Plánovač ponorů pro ponory bez zastávek i dekompresní ponory s volně
  nastavitelným intervalem na hladině
Uchování 100 hodin profilu ve 4vteřinových krocích, po ponoru možnost stažení
Polykarbonátový vyměnitelný chránič displeje a přilnavá fólie 3M
Infračervená technologie pro stahování do SmartTRAK/aktualizace/odesílání obrázků
Plastový ochranný kufřík s prostorem pro přenašeč srdeční frekvence
Měřič nadmořské výšky s rozlišením 10 m
Všechny funkce hodinek
Nepřetržité sledování stavu baterií s alarmem při nízkém nabití
Vynulování při desaturaci
Tlačítka s popisky, které se mění při změně funkce
Zapnutí/vypnutí mokrých kontaktů

„Jaký potápěčský počítač byste navrhli, pokud budete bez technických hranic.“
Tak před touto výzvou stál tým návrhářů firmy UWATWC. Výsledkem je Galileo, pokrokový a
zcela nový program, který vznikl ve firmě UWATEC, jedničce v potápěčském průmyslu již
téměř dvacet let, kdy byl představen náš první počítač Aladin. Galileo firmy UWATEC je pro
potápění stejně převratný, jako byly převratné objevy Galilea Galilei pro vědu 17. století.
Galileo je nejnovější počítač nabízející poslední charakteristiky a technologická vylepšení pro
neobyčejná dobrodružství pod vodou.

Exkluzivní systém měření tepové frekvence
Digitální kompas s pamětí azimutugalileo_sol_kompas.jpg
Výjimečně velký rastrový displej - rozměr je 70 x 45 mm a úhlopříčka 83 mm.
Bezhadicové spojení a výpočet skutečného času na dně
Předvídavý algoritmus pro více plynů
Aktualizovatelný procesor s možností přeprogramování   uživatelem pomocí
infračerveného portu
CE certifikace do hloubky 330 m
Uživatelem vyměnitelné baterie s pamětí zátěže tkání
A navíc všechny hlavní technologické charakteristiky UWATEC,  díky kterým jsme získali věhlas.

Počítač Galileo uniká minulosti i přítomnosti, aby do potápění již dnes přinesl budoucnost.

Inovace
Galileo je první a jediný potápěčský počítač s technologií měření frekvence srdečního tepu,
který využívá rytmus vašeho srdce pro určení pracovního zatížení a upřesňuje výpočty
dekomprese pro VÁŠ ponor.

UWATEC je jediným výrobcem potápěčských počítačů na světě, který počítá s tím, že
zvýšené pracovní zatížení během ponoru ovlivňuje tělesné pochody. Galileo je prvním
potápěčským počítačem, který začleňuje měření frekvence srdečního tepu do výpočtu
pracovního zatížení. Tato technologie umožňuje přesnější odhady pracovního zatížení a
potápěčům poskytuje nejbezpečnější výpočty ponorů bez zastávek i dekompresních
zastávek dokonce i za nejnáročnějších okolností.
Každý potápěč je jedinečný, a stejně je jedinečná i naše fyziologie. Odpovědi těla během
ponoru nejsou stejné. Co je pro jednoho příjemná procházka v porostu řas, může být pro
jiného obtížný úkol. Odpočinkové potápění s ploutvemi podél útesu není totéž jako souboj
s proudem na Darwinově oblouku na Galapágách! Proto jsme vyrobili Galileo se schopností
přizpůsobit algoritmus výpočtu dekomprese námaze ovlivněné konkrétními situacemi při
potápění, založené na obvyklé reakci vašeho těla na potápění. Galileo odvozuje možné
pracovní zatížení z rozpětí mezi vaší obvyklou a maximální tepovou frekvencí a následně
přizpůsobuje dekompresní algoritmus na základě tepové frekvence naměřené během
ponoru. Počítač Galileo sleduje vaše úsilí a přizpůsobuje se tak, aby to odpovídalo
podmínkám, které hlásí vaše tělo.
Aby vám UWATEC přinesl nejnovější technologii, spojil se s firmou Polar, která představuje
světovou špičku mezi výrobci přístrojů pro měření tepové frekvence. Údaje o tepové
frekvenci lze v průběhu ponoru vidět přímo na displeji. Tyto údaje počítač uchovává v paměti
v intervalech po čtyřech vteřinách, a vy si je tedy můžete po ponoru nahrát do svého
osobního počítače.
Ucelený navigační systém se začleněným digitálním kompasem s pamětí azimutu, který
prakticky neovlivní náklon. Snadnost a přesnost, to vše v jediném výrobku.
Stiskem tlačítka lze kompas zobrazit přes celou obrazovku spolu s klíčovými informacemi o
ponoru. Můžete si vybrat, zda tak bude zobrazen po celou dobu ponoru, nebo zda zvolíte
automatické vypnutí po 5 až 60 vteřinách a Galileo se po uplynutí této doby vrátí
k obvyklému zobrazení počítače.
Stiskem tlačítka si nad hladinou či pod vodou můžete zvolit také pomůcku k navigaci na
požadované místo nebo zpět. Galileo porovná vaši polohu se zadaným údajem a graficky
zobrazí směr. Pokud se odchýlíte od daného směru, objeví se šipka a povede vás zpět do
správného směru. Galileo rovněž zobrazuje značky pro 90, 120 a 180 stupňů, aby vám
usnadnil navigaci do čtverce, trojúhelníku nebo cestu zpět. Nastavené azimuty se uchovávají
v paměti Galilea a po stažení do PC se objeví v profilu SmartTRAK.

Inovace
Galileo spojuje neobyčejně velký rastrový displej s obrovskou pamětí a poskytuje nebývalou
přizpůsobivost:
- Prohlížejte si obrázky a grafy během ponoru. Můžete si nahrát a uložit až 100
bitmapových obrázků ve stupních šedi zobrazujících místo ponoru či mapy vraku, které si
můžete pod vodou vyvolat, abyste se zorientovali. Nahrajte si tabulky ponorů pro technické
ponory nebo důležité textové vzkazy pro komunikaci se svým partnerem a zapomeňte na
povely rukama!galileo_sol_2.jpg
- Vychutnejte si detaily, které dosud na potápěčském počítači nebyly ke spatření.
Grafické tabulky, včetně kompletního seznamu dekompresních zastávek, vám umožní
kdykoliv zhodnotit profil ponoru. Pokud to je třeba, můžete dokonce sledovat stav sycení
tkání v každém oddílu algoritmu, pro přesnější údaje o sycení plynem.
- Zhodnoťte si po ponoru profily hloubky, teploty a tepové frekvence přímo na
palubním deníku Galilea. Galileo uchovává posledních sto hodin informací o ponoru
odečítaných v intervalech po čtyřech vteřinách. Tyto informace mohou být pomocí
infračerveného portu nahrány do vašeho osobního počítače. Můžete také vyhodnotit hlavní
informace z vašeho palubního deníku: Galileo z každého ponoru uchovává šest stran
informací, včetně dvou grafů.
Galileo je také počítač bezhadicově spojený s lahví, který při použití vysílače Smart
umožňuje zobrazení údajů o tlaku v láhvi a skutečném zbývajícím čase na dně (RBT) na
obrazovce počítače.
RBT bere v úvahu všechny parametry, které mohou ovlivnit výstup: tlak v láhvi, frekvenci
dýchání, hloubku, ideální rychlost výstupu, proud, aktuální nutnost dekomprese a rezervu
vzduchu v láhvi, kterou si potápěč určí. Tlak v láhvi je upravován s ohledem na aktuální
teplotu tak, aby byl přesný za jakýchkoli podmínek, zejména při potápění v blízkosti silného
teplotního rozhraní, které může ovlivnit skutečný tlak plynu v láhvi. Skutečný RBT vám
umožňuje maximálně a bezpečně využít celkovou dobu na dně s vědomím, že budete
schopni vystoupit k hladině s požadovanou vzduchovou rezervou. Pro pohodlí a bezpečí
musíte počítač Galileo propojit s vysílači tlaku pouze jedinkrát, když jej poprvé používáte.
Naše patentovaná technologie kódovaného vysílání vylučuje rušení různých potápěčských
počítačů navzájem. Pro skutečnou týmovou bezpečnost budete dokonce moci sledovat láhev
vašeho potápěčského partnera.
Předvídavý algoritmus pro více plynů umožňuje zcela využít výhod potápění se směsmi o
vyšších koncentracích kyslíku, používanými vedle vašeho hlavního plynu pro dýchání.
Algoritmus ZH-L8ADT MB PMG předvídá přepnutí na novou směs a zahrnuje ji do výpočtu
dekomprese. Na základě preferovaného parciálního tlaku kyslíku, který pro každou směs
před ponorem nastavíte, vás potom v přesné hloubce vyzve, abyste ji použili. Galileo
zároveň pro všechny možné kombinace plynů počítá rozvrh dekomprese, a v případě, že na
novou směs nepřejdete, počítač podle toho přizpůsobí výpočty dekomprese. Možné výpočty
dekomprese si můžete kdykoliv zobrazit pouhým stisknutím tlačítka.
Galileo lze pomocí infračerveného rozhraní přeprogramovat, to znamená, že počítač můžete
snadno aktualizovat – přidat nové funkce či charakteristiky stažením z internetové sítě.
Další exkluzivní technická vymoženost firmy UWATEC. Možná budete chtít rozšířenou sadu
programů nebo budete jednoduše chtít přidat nový jazyk.

Personalizace

Vidíte, co chcete a kdy chcete. Výjimečně velký rastrový displej Galilea nabízí 3
přednastavené možnosti zobrazení na displeji.
Změna z jednoho zobrazení na jiné je rychlá a nad hladinou může být povedena kdykoliv.
Všechny je tedy vyzkoušejte a vyberte si to, které vám vyhovuje nejlépe.
Při zobrazení LIGHT se vám ukáže doba ponoru, hloubka, tlak v láhvi a informace o ponoru
bez zastávky tak velkými ciframi, že již prostě nemohou být větší. Můžete také přepínat mezi
údaji o maximální houbce, % O2, teplotě, frekvenci srdečního tepu, tlaku v láhvi partnera,
času či CNS O2.
Zobrazení FULL ukáže co možná nejvíce informací najednou: hloubka, doba ponoru,
informace o dekompresi, tlak v láhvi, RBT, čas, stopky, aktivní úroveň MB (potlačení
mikrobublin), teplota, frekvence srdečního tepu, maximální hloubka, průměrná hloubka.
Navíc můžete rolovat údaji o % O2, teplotě, tlaku v láhvi partnera, CNS O2 a ppO2.
Zobrazení CLASSIC skvěle vyrovnává rovnováhu mezi „jasný a přehledný“ a „zcela
vyčerpávající“. Vždy jsou zobrazeny tyto údaje: hloubka, doba ponoru, informace o
dekompresi, tlak v láhvi, RBT a teplota. Potápěč může rolovat údaji o maximální houbce, %
O2, frekvenci srdečního tepu, tlaku v láhvi partnera, času či CNS O2, průměrné hloubce a
ppO2 a stopkami. Zobrazení CLASSIC je k dispozici také s mřížkou rozdělující obrazovku na
různé oblasti.
Všechny alarmy a varování se zobrazují v jasné textové podobě v jazyce, který si zvolíte,
abyste zcela ponořeni do fascinujícího světa pod vodou nikdy nepřeslechli základní zvuková
znamení.
Alarmy nelze vyplout, ale pro varování si můžete zvolit buď jen vizuální, jen zvukovou anebo
zvukovou i vizuální podobu. To je na vašem rozhodnutí.
Uživatelské rozhraní Galilea se ovládá tak snadno jako mobilní telefon, takže si můžete
snadno naprogramovat a zobrazit všechny prvky, jak vám to vyhovuje.
Všechny nabídky, nastavení a funkce jsou vysvětlena ve vámi zvoleném jazyce. Tlačítka
jsou označena a pokud se funkce tlačítek změní, změní se i jejich označení.
Pro zobrazení všech údajů a položek nabídky nad vodou i pod hladinou, včetně alarmů, si
vyberte z šesti předem nainstalovaných jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština,
španělština, holandština a čeština ). Nastavení, budík či změnu O2 můžete jednoduše
nastavit procházením nabídek.
Přizpůsobte si Galileo tím, že do něj vložíte osobní údaje o majiteli a informace pro případ
nouze
Galileo umožňuje ve vyhrazené nabídce vložit až 20 řádek informací o majiteli. První dvě
řádky se zobrazí také v hlavní nabídce na hladině (v případě nulového zbývajícího
nasycení), takže – například – můžete nechat Galileo ukázat své jméno a potápěčské
certifikační číslo. Vložte všechny potřebné informace a mějte je tak neustále u sebe!
Na nouzovou stránku zadejte kontakty pro případ nouze a informace o potápěčském
pojištění, dále všechny alergie a zdravotní stav. V případě nehody se tato stránka zobrazí po
stisku tlačítka (označeného SOS) na displeji vašeho Galilea. Případní zachránci či
záchranáři vám na základě těchto informací dokáží lépe pomoci.

Základní technologie UWATEC

Technologie UWATEC zaručuje nejvyšší úroveň zlepšování, bezpečnostních charakteristik a
výkonu, jaká je u potápěčského počítače možná.
Přizpůsobivý algoritmus ZH-L8 ADT MB PMG firmy UWATEC bere v potaz různé chování
potápěče a rozdílné potápěčské podmínky a je tak o krok napřed před ostatními. Potápěčem
volitelná úroveň sycení mikrobublinami umožňuje další přizpůsobení každého ponoru
konkrétnímu potápěči. Možnost použití s nitroxem je standardem u všech počítačů firmy
UWATEC. Technologie plnění olejem nám umožňuje spojit výjimečně velký obdélníkový
displej s malou tloušťkou těla počítače a umožňuje nám vyrobit jediný potápěčský počítač na
trhu odpovídající standardu EN 13319 ( ČSN EN 13319 (940914) • Potápěčská výzbroj -
Hloubkoměry a hloubkoměry kombinované s měřením času - Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody • Schválena: 09.2001 Účinnost: 2001-10-01 )
určený do hloubky 330 m. Díky kombinaci s odděleným vodotěsným prostorem pro
baterie je možná jejich výměna uživatelem. A protože informace o saturaci se ukládají do
stálé paměti, je možné baterie vyměnit dokonce i mezi opakovanými ponory.

Infračervená technologie UWATEC a možnost stahování do PC umožňuje pokračovat
v potápěčských zážitcích, když se vynoříte z vody.
SmartTRAK umožňuje stažení údajů o ponorech do PC a poté záznam, organizaci, analýzu
a vytištění každého ponoru zvlášť. Můžete vložit digitální obrázky, zkontrolovat varování a
dokonce porovnat svůj profil ponoru s partnerovým. Uvidíte, co váš potápěčský počítač
zobrazoval v kteroukoli dobu, můžete zkontrolovat tepovou frekvenci během ponoru a
sledovat, jak přizpůsobivý algoritmus reagoval na vaše chování pod vodou. SmartTRAK vám
umožňuje přístup do všech nastavení počítače pro snadnější přizpůsobení a obsahuje
specifický software určený pro úpravu a nahrávání obrázků do Galilea.

Technologie

Komunikace mezi počítačem Galileo a osobním počítačem se uskutečňuje pomocí
standardního infračerveného portu a je možná i s počítači Macintosh díky softwaru JTrak a
s kapesními PC a Palmy díky softwaru TravelTRAK. Všechny softwarové aplikace a
aktualizace jsou k dispozici pro bezplatné stažení na stránkách www.scubaprouwatec.com.

Software do Vašeho osobního počítače pro tento potápěčský počítač naleznete také na našich domovských stránkách viz. odkaz.

Další podrobné údaje o technologii firmy UWATEC najdete na adrese scubaprouwatec.com